Wat is Pleisterwerk?

Pleisterwerk is een strakke en gladde afwerking voor wanden en plafonds met een gipsgebonden mortel. Deze wordt verwerkt met een handgips met een laagdikte van 1 mm tot 6 mm.
Al het pleisterwerk met een dikte van meer dan 6 mm, valt onder het “raapwerk”.  Pleisterwerk kan men onderverdelen in 2 kwaliteitsniveau’s namelijk Blauw-pleisterwerk (behangklaar) en Wit-pleisterwerk (sausklaar).

Naar uw eigen inzicht / stijl kunt u de wand afwerken met verf óf mooi afwerken met fijnkorrelig pleisterwerk, waarbij wanden die afgewerkt zijn met pleisterwerk minder schadegevoelig zijn t.o.v. wanden die enkel glad afgewerkt en gesausd zijn.

Pleisterwerk kan in principe overal binnenshuis worden toegepast. Uiteraard dient hiervoor wel een geschikte ondergrond te zijn. Zodoende word elke muur door ons eerst “voorgestreken” alvorens het pleisterwerk word aangebracht.

Soorten Pleisterwerk:

Wanden behang klaar laten maken door RvM Afbouwbedrijf Bergen op Zoom

Behangklaar

Behangklaar is eigenlijk de basis voor al het Stucwerk. De wanden worden klaargemaakt om te behangen, maar men kan ook deze wanden afwerken met een Sierpleister of Spuitwerk.

Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat niet alle types en soorten behang direct kunnen worden aangebracht.

De volgende vuistregel dient hierbij in acht genomen te worden; “hoe dunner en gladder het behang, hoe strakker en gladder de ondergronden dienen te zijn.”

Wanden Saus klaar laten maken door RvM Afbouw Bergen op Zoom

Sausklaar

Belangrijk om te weten is dat als de wanden behangklaar zijn, deze nog niet geschikt zijn om direct te sausen.
Om wanden goed te kunnen sausen moet deze aan specifieke voorwaarden voldoen.

– De wanden dienen egaal van kleur en zuiging te zijn.
– Er mogen geen ongelijkheden meer in de wand zitten.

Bij het sausklaar maken worden de wanden voorzien van een filmlaag tot maximaal 3mm. Deze wanden zijn vervolgens in een kort tijdsbestek af te sausen.

Vraag nu vrijblijvend uw prijs op voor Pleisterwerk

    Contact
    1. BehangklaarSausklaarAnders
    2. JaNee

    * Verplicht

    Verzamelde gegevens zullen niet worden verkocht of gedeeld met derde partijen voor welke andere reden dan ook.